Boli infectioase

 

DISCIPLINA DE BOLI INFECŢIOASE ŞI MEDICINĂ PREVENTIVĂ

 

 

Prof. univ. Dr. Nicolae Cătană este titularul Disciplinei de Boli Infecţioase din anul 2001 până în prezent. A absolvit liceul la Lugoj, iar Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara în anul 1977. După un stagiu în producţie, de 4 ani, a fost numit asistent, prin concurs, iar ulterior, tot prin concurs, a fost promovat şef de lucrări (1990), conferenţiar (1999) şi profesor (2003), conducător de doctorat din 2009.

Pe parcursul activităţii profesionale a efectuat un stagiu de perfecţionare (1985) la INMV „Pasteur” Bucureşti în domeniile: imunologie, patologie suină şi patologie bovină; şi-a susţinut doctoratul în anul 1998; a devenit prin concurs, medic primar veterinar (1999); a fost persoană de contact a facultăţii în cadrul Proiectului TEMPUS „EPI-RO-VET”, care s-a derulat în perioada 1998-2001; este expert CNCSIS din anul 2003; a fost membru în Consiliul Medical Veterinar Superior (2003), membru în CNCSIS comisia 5 şi a primit premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române (2002) precum şi premiul “Paul Riegler” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pe anul 2006.

Prof. univ. Dr. Nicolae Cătană a redactat în calitate de singur autor, coordonator şi colaborator un număr de 9 cărţi şi manuale destinate studenţilor şi medicilor veterinari.

A publicat în reviste de specialitate şi în volumele unor simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale 209 lucrări ştiinţifice, din care 92 în limbi străine, iar 33 lucrări sunt citate în baza de date CABI.

A coordonat, în calitate de director, 8 contracte de cercetare ştiinţifică, cu diverşi beneficiari, iar la 33 contracte a fost membru in colectivele de cercetare.

În domeniul cercetării ştiinţifice a abordat domenii prioritare şi de actualitate, cum ar fi: tuberculoza bovină, infecţiile respiratorii ale tineretului bovin, bruceloza canină, bursita infecţioasă aviară, infecţiile cu Haemophilus somnus, infecţiile cu Staphylococcus intermedius la câini, mamitele infecţioase ale bovinelor, infecţiile cu reovirusuri la păsări, a studiat tulpinile APEC implicate în patologia aviară şi a semnalat pentru prima dată în România proventriculita virală transmisibilă la puii de carne.

Prof. univ. Dr. Nicolae Cătană este membru în consiliul profesoral al facultăţii şi în următoarele asociaţii profesionale şi ştiinţifice: Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest, Asociaţia Medicilor Veterinari Epidemiologi din România, Association pour l’Etude de l’Epidemiologie des Maladies Animales şi Asociaţia „Scientia Veterinaria Banatica”.

Prof. univ. Dr. Herman Viorel a absolvit în 1981 secţia veterinară a Liceului Agricol Salonta-Bihor, în 1987 Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara şi în 1999 şi-a susţinut doctoratul cu „Magna cum laude” la USAMVB Timişoara. Teza de doctorat intitulată „Contribuţii la tratamentul tetanosului la cabaline” a fost coordonată de Prof.dr. Moga Mânzat Radu – membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- secţia Medicină Veterinară.

După absolvirea facultăţii a lucrat 3 ani ca medic veterinar la Circumscripţia sanitară veterinară Jamu-Mare, judeţul Timiş. Din 1990 activează în învăţământul superior, a ocupat prin concurs, pe rând, posturile de asistent, şef de lucrări, conferenţiar, iar din 2007 este profesor şi conducător de doctorat la Disciplina de boli infecţioase şi medicină preventivă din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, de asemenea coordonează Disciplina de patologie aviară şi Disciplina de Zoonoze microbiene, ultima fiind recent introdusă în planul de învăţământ, ca disciplină opţională.

Beneficiind de o bursă TEMPUS, Prof. univ. Dr. Herman Viorel a efectuat în 1994 un stagiu de 6 săptămâni, la Ecole Nationale Vétérinaire Toulouse-France. Stagiul a avut ca obiectiv „Modernizarea învăţământului veterinar din România”. În 1999 a efectuat timp de 6 săptămâni cursul internaţional postuniversitar de „Epidemiologie animală şi legislaţie sanitar veterinară europeană”, organizat de Facultatea de Medicină Veterinară Iaşi, în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară din Lisabona-Portugalia şi Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort-France. În anul 2000 a efectuat la Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort-France prin programul TEMPUS EPI-RO-VET, un stagiu de 6 săptămâni finalizat printr-un raport intitulat „Evaluation de la lutte contre la tuberculose bovine en France”.

Prof. univ. Dr. Herman Viorel este medic primar veterinar din anul 2000 şi expert evaluator CNCSIS din 2004. Este membru în mai multe asociaţii profesionale din ţară şi străinătate: Asociaţia Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari din România, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest, Association pour l`Etude de l`Epidemiologie des Maladies Animales, Asociaţia Misiunea Creştină a Medicilor Veterinari, Asociaţia „Scientia Veterinaria Banatica”, Comisia de Medicină veterinară, (C9) Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară a ARACIS, Comisia de Medicină Veterinară a CNATDCU – Panelul 3: Ştiinţe biomedicale, Comisia de cercetare, ştiinţă şi învăţământ a Colegiului Medicilor Veterinari din România. Este coordonator din partea FMV Timişoara al cursurilor de educaţie continuă pentru medicii veterinari din 8 judeţe, cursuri organizate de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari şi Colegiul Medicilor Veterinari din România. Din anul 2013 este membru în Consiliul ştiințific al Autorității Naționale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor-ANSVSA.

În perioada 2004-2012 a fost prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, membru în Consiliul facultăţii şi în Senatul USAMVB Timişoara.

Din anul 2012 este decan al Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, membru în Consiliul facultăţii şi în Consiliul de administrație al USAMVB Timişoara.

Din 2014 este membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- secţia Medicină Veterinară.

A colaborat la redactarea tratatului de „Boli infecţioase ale animalelor-bacterioze” (lucrare premiată cu premiul „Traian Săvulescu” de către Academia Română) şi a tratatului de „Boli virotice şi prionice ale animalelor” (lucrare premiată cu premiul “Paul Riegler” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice). De asemenea a contribuit la elaborarea a unui număr de 10 cărţi adresate studenţilor şi medicilor veterinari, a publicat în reviste de specialitate şi a coordonat mai multe contracte de cercetare cu diverşi beneficiari. Este membru în colectivul de redacţie al unor reviste de medicină veterinară, precum şi în comitetul de organizare a unor simpozioane şi congrese de medicină veterinară din România.

I s-a decernat Diploma şi Medalia „Pentru Progresul Medicinii Veterinare” cu prilejul celui de-al XI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Bucureşti 8-11 mai 2011, precum şi Diploma de merit şi Placheta omagială din partea Liceului Teologic Baptist Timişoara, la sărbătorirea în 15 octombrie 2011, a 20 de ani de educaţie pentru viitor şi eternitate. În anul 2013 – cu ocazia premierii cercetării de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), i-a fost atribuit premiul cercetării, pentru publicarea unui articol ştiinţific în reviste ISI cu factor de impact relevant. În anul 2014 i-a fost decernată, la Bucureşti – Medalia omagială „Pentru Progresul Medicinii Veterinare” cu prilejul Centenarului Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a peste 270 lucrări științifice şi prin finalizarea a 30 teme de cercetare contractuală. În domeniul cercetării Prof.dr. Moga Mânzat R., împreună cu Prof.dr. Herman V. şi-au adus următoarele contribuţii:

 • au demonstrat, pentru prima dată, pe animale de experienţă, acţiunea antagonică a toxinelor produse de Cl. tetani şi Cl.botulinum atât “in vitro” cât şi “in vivo”. Practic, în premieră a putut fi prevenit tetanosul prin injectare de toxină botulinică şi invers.
 • prin metoda imunoenzimatică adaptată de ei au fost aduse contribuţii importante (cu ajutorul trusei ELISA tetanos, realizată tot de ei) la cunoaşterea imunoprofilaxiei tetanosului.
 • au elaborat un protocol de hiperimunizare a cailor pentru producţia de ser antitetanic, aplicat în prezent în Institutul Pasteur Bucureşti.
 • au elaborat o nouă concepţie privind schemele de vaccinare şi conduită terapeutică în tetanus, la cal.

Prof.dr. Herman V. a identificat pentru prima dată în ţară prezenţa unui focar de infecţie cu Mycoplasma sinoviae în zona de vest a ţării. A contribuit la testarea clinică şi de teren a unor produse biologice şi medicamente pentru uz veterinar, care au fost introduse pe piaţa românească de către diverse firme. A coordonat, în calitate de director, contractele de cercetare:

 • Pleuropneumonia porcului – cercetări etiologice, de patogenitate şi antigenitate, derulat pe 3 ani, în perioada 2006-2008;
 • Tuberculoza bovină: o abordare epidemiologică a profilaxiei şi combaterii, derulat pe 2 ani, în perioada 2003-2004,

din cadrul programelor naţionale de cercetare multianuale tip A, beneficiar CNCSIS.

A înfiinţat în Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara un Laborator pentru „screening serologic, prin tehnica ELISA”, pentru supravegherea stării de sănătate a efectivelor de porci de la SC Smitfield Ferme, în cadrul unui program internaţional multianual –Parteneri: USAMVB Timişoara, SC Smithfield Ferme SRL Timişoara, Laboratorios Hipra SPANIA, Smithfield Foods Inc USA.

Are contribuţii în studiul tetanosului la cal, teza de doctorat fiind pe această temă. Activitatea de cercetare contractuală a fost valorificată prin elaborarea a peste 270 lucrări ştiinţifice, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste de specialitate, din care peste 120 sunt indexate în baze de date internaţionale.

Prof.dr. Herman V. are coordonate şi finalizate, până în prezent, 5 teze de doctorat, toate 5 au fost confirmate de CNATDCU.

Şef lucr. Dr. Pascu Mariana Corina a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara în anul 2001. În anul 2002 este încadrată, în urma concursului, pe post de preparator la Disciplina de Boli infecţioase, în 2005 promovează pe postul de asistent, iar din anul 2008 este încadrată pe postul de şef de lucrări având în coordonare Disciplina de Epidemiologie generală. Şi-a susţinut doctoratul în 2008, sub conducerea D-lui Prof. Dr. Moga Mânzat Radu.

În anul 2006 a participat la înfiinţarea Laboratorului de serologie prin tehnica ELISA, în cadrul unui proiect multinaţional la care a participat firma SMITHFIELD Food Inc USA, laboratoarele HIPRA din Spania şi USAMVB-FMV Timişoara prin Disciplina de Boli Infecţioase. Din anul 2009 a participat la implementarea programului de monitorizare serologică şi diagnostic serologic conform protocolului de lucru furnizat de către laboratoarele de referinţă ale firmei IDEXX Inc. USA. A efectuat mai multe stagii de pregătire în ţară şi străinătate (Spania, Germania), precum şi cursuri de perfecţionare în domeniul calităţii în învăţământul superior, obţinând certificatul de auditor intern.

În această perioadă a făcut parte din colectivele unor granturi de cercetare cu diferite teme, finanţate de CNCSIS şi alte organisme de finanţare naţională, obţinute de: Prof. Dr. Herman Viorel, Prof. Dr. Cătană Nicolae şi Prof. Dr. Dărăbuş Gheorghe.

Din anul 2008 este decan de an, iar din 2011 este responsabil pentru asigurarea calităţii în Departamentul III al Facultăţii de Medicină Veterinară.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat prin 120 lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate la simpozioane, congrese naţionale şi internaţionale, din care 23 ca unic sau prim autor.

Este membră în mai multe asociaţii profesionale din ţară şi străinătate: Asociaţia Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari din România, Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest, Association pour l`Etude de l`Epidemiologie des Maladies Animales, Asociaţia „Scientia Veterinaria Banatica”.

Asistent universitar Dr. Dégi János a absolvit în anul 1993 secţia de horticultură/legumicultură/viticultură a liceului Agroindustrial Tg. Mureş, în anul 2001 Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara, iar în anul 2009 şi-a susţinut teza de doctorat la USAMVB Timişoara.

După absolvirea facultăţii s-a înscris la doctoratul cu frecvenţă la USAMVB Timişoara, disciplina de Boli infecţioase şi medicină preventivă, iar în anul 2002 a absolvit masteratul în domeniul “Igienă şi epidemiologie veterinară”. Din anul 2005 activează în învăţământul superior, ca asistent universitar, post ocupat prin concurs, la disciplina de Boli infecţioase şi medicină preventivă din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, de asemenea, efectuează orele de clinică la Disciplina de patologie suină.

A urmat cursurile de antreprenoriat şi specializare: Sănătate publică şi Dermatologie veterinară, în cadrul proiectului Program pilot de iniţiere antreprenorială şi specializare a medicilor veterinari din regiunea de vest din România, proiect PHARE 2004/016-772.04.02. organizat de USAMVB Timişoara, în anul 2007.

Este coautor la monografia „Otitele la câine şi pisică”, publicată la Editura Brumar Timişoara (lucrare premiată cu premiul “Paul Riegler” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, pe anul 2009), este membru în mai multe colective de cercetare cu diverşi beneficiari, şi coordonator la lucrările de licenţă.

Are contribuţii în studiul otitelor externe la câine şi pisică, teza de doctorat fiind pe această temă. Activitatea de cercetare contractuală a fost valorificată prin elaborarea a peste 50 lucrări ştiinţifice, prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicate în reviste de specialitate.

Este beneficiar al unei burse postdoctorale la USAMVB Timişoara în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/62371 „Şcoala postdoctorală în domeniul agriculturii şi medicinei veterinare”. Prin proiect a beneficiat de o vizită de studiu de o săptămână în Germania cu sprijinul partenerului transnaţional ZENIT GmbH Germania, filiala din Mülheim.

Este membru în asociaţiile profesionale din ţară: Colegiul Medicilor Veterinari din România, Association pour l’Etude de l’Epidemiologie des Maladies Animales şi Asociaţia „Scientia Veterinaria Banatica”.

Asistent universitar Dr. Fodor Ionica a absolvit în 1994 secţia de electronist automatizări a liceului Industrial Barza Crişcior, în 2000 Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara şi în 2009 şi-a susţinut teza de doctorat la USAMVB Timişoara. După absolvirea facultăţii a lucrat ca medic veterinar la CSV Bogda jud. Timis, şi la depozitul S.C. Belcar Distribution din Timişoara.

Din anul 2001 s-a înscris la doctorat, cu frecvenţă, la USAMVB Timişoara, Disciplina de boli infecţioase şi medicină preventivă. Din 2005 activează în învăţământul superior, ca asistent universitar, post ocupat prin concurs, la Disciplina de boli infecţioase şi medicină preventivă din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Timişoara, de asemenea, efectuează orele de clinică la Disciplina de patologie aviară.

A absolvit masteratul în domeniul “Igienă şi epidemiologie veterinară”, în anul 2001, la Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara.

Asist. univ. Dr. Fodor Ionica este medic veterinar din anul 2000 şi membră a Colegiului Medicilor Veterinari din România, Association pour l’Etude de l’Epidemiologie des Maladies Animales, a Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest şi a Asociaţiei „Scientia Veterinaria Banatica”.

În anul 2007 a urmat un curs de antreprenoriat şi specializare NECROPSIE I, în cadrul proiectului Program pilot de iniţiere antreprenorială şi specializare a medicilor veterinari din regiunea de vest din România, în cadrul USAMVB, FMV Timişoara, proiect PHARE /2004/016-772.04.02.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost orientată spre următoarele domenii: diagnosticul de laborator în bolile infecţioase la puii de carne; epidemiologia şi imunoprofilaxia bursitei infecţioase aviare; diagnosticul anatomopatologic în boala Marek; determinarea titrului de anticorpi antipseudopestoşi prin reacţia IHA; caracterizarea unor tulpini APEC izolate de la păsări; infecţiile cu reovirusuri aviare.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea unui număr de 65 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi în volumele unor simpozioane naţionale şi internaţionale.

A fost membră în colectivele mai multor contracte de cercetare cu diverşi beneficiari, iar în anul 2010 a câştigat prin competiţie un proiect de cercetare postdoctorală, în calitate de director cu tema „Studiul fenotipic şi genotipic al tulpinilor de E. coli care produc infecţii extraintestinale la puii de carne, stabilirea circuitului epidemiologic şi a riscului zoonotic”, care se extinde în perioada 2010-2012.

Lucrări ştiinţifice reprezentative elaborate în cadrul disciplinei:

 1. Cercetări privind etiologia mamitelor la vaci. Sensibilitatea la antibiotice a germenilor izolaţi-Volintir V., Moga Mânzat R., Popescu I., Tomi E., Lucr. Şt. I.A. Timişoara, vol.X, 1967, p.225.
 2. Recherches sur la gastroenterite mycotique des porcelets-Volintir V., Popa O., Moga Mânzat R., Jivănescu I., Garoiu M., Onică P., Al XVIII-lea Congr. Mond. Vet., Paris, 1967, vol.II, p.579.
 3. Izolarea de micoplasme de la viţei cu bronhopneumonie şi rolul posibil în etiopatogenia acestei boli-Volintir V., Moga Mânzat R., Constantinescu Sanda, Popescu I., Lucr.şt. I.A. Timişoara, vol.XI, 1968, p.375.
 4. Hepatita vibrionică aviară-Moga Mânzat R., Rev. de zoot şi med. vet, nr. 9, 1969, p.61.
 5. Identificarea mamitei micoplasmice la vaci-Volintir V., Moga Mânzat R., Constantinescu Sanda, Purcel – Vlah Maria, Lucr.şt. I.A. Timişoara, vol.XII, 1969, p.493.
 6. Punerea în evidenţă a leptospirelor în apele reziduale provenite din combinatele de creştere şi îngrăşare a porcinelor-Moga Mânzat R., Tomescu V., Kelciov B., Simp.”Probleme actuale de reproducţie şi igienă anim. Domestice”,Timişoara, 10-12 XII, 1971, p.291
 7. Identificarea unei enzootii de keratoconjunctivită cu Moraxella bovis la tineretul taurin-Volintir V., Moga Mânzat R., Popescu I., Constantinescu Sanda, Rev. de zoot şi med. vet, nr. 10, 1971, p.65.
 8. Aspeckte der Mycoplasmeninfection bei Rindern-Volintir V., Moga Mânzat R., Popescu I., Constantinescu Sanda, Purcel – Vlah Maria, Archiv für experimentalle Veterinärmedizin, Bd. 25, p.875, 1971
 9. Certaines caracteristiquee bacteriologiques des eaux reziduaires dans les grands combinats porcins-Tomescu V., Marschang F., Moga Mânzat R., Rusu D., Crăiniceanu E., Grozav I., Congr. mond. de igienă animală, Budapesta, Ann. Med. Vet. t. 118, p. 185, 1974
 10. Über den Nachweis von pathogenen Leptospiren in den Abwässer und Klärschlämme von Schweinegrossanlagen-Moga Mânzat R., Tomescu V., Archiv für experimentalle Veterinärmedizin, Bd. 29 H/4, p.557, 1975
 11. Cercetări serologice privind dinamica difuzibilităţii infecţiei leptospirice la porcine-Moga Mânzat R., Volintir V., Kelciov B., Sanda Panaitescu, Simp. “Propleme de patologie vet.“, Timişoara, p. 371, 1977
 12. O formă particulară de evoluţiee a stafilocociei la păsări-Moga Mânzat R., Volintir V., Sanda Panaitescu, Jivănescu I., Kelciov B., Creţu E., Lucr. şt. I.A. Timişoara,p. 141, vol. XIV, 1977
 13. Cercetări privind dinamica titrului de anticorpi antileptospirici la purcei proveniţi din scroafe cu imunitate postinfecţioasă-Volintir V., Moga Mânzat R., Kelciov B., Sanda Panaitescu, Neamţu L., Lucr. şt. I.A. Timişoara, seria med. vet., vol. XIV, p. 137, 1977
 14. Cercetări etiologice în epidermita exudativă a porcului -Moga Mânzat R., Decun M., Urdăreanu Z., Szalay B., Lucr. şt. I.A. Timişoara, vol. XV, P. 145, 1978
 15. Influenţa imunităţii preexistente asupra imunogenezei după vaccinarea prin aerosoli cu tulpina La Sota la pui de carne-Moga Mânzat R., Sanda Panaitescu, Elefterescu A., Balint I., Borlovan I., Lucr. şt. I.A. Timişoara, vol. XVI, P. 109, 1979
 16. Izolarea şi cultivarea speciei Bacteroides (Fusiformis) nodosus şi rolul său în etiopatogenia pododermatitei infecţioase a oilor-Moga Mânzat R., Cornelia Vintilă, Rev. de creşterea animalelor, nr. 7, p. 53, Simp. “Tehnologii noi în creşt. anim.”, p. 143, 1980
 17. Diagnosticul în pleuropneumonia infecţioasă a porcului-Moga Mânzat R., Tătaru Domnica, Cătană N., Revista de Creşterea animalelor, 1982, 11, p.39-44
 18. Tehnică de executare a RFC în pleuropneumonia infecţioasă a porcului-Moga Mânzat R., Fufezan Voichiţa, Tătaru Domnica, Cătană N., Vintilă Cornelia, Lucrări ştiinţifice IA Timişoara, vol. XIX, 1984, p.69-80
 19. Elaborarea unui produs imunologic în pododermatita infecţioasă a oilor-Moga Mânzat R., Vintilă Cornelia, Tătaru Domnica, Cătană N., Lucrări ştiinţifice IA Timişoara, vol. XIX, 1984, p.69-80
 20. Examenul serologic prin RFC în pleuropneumonia infecţioasă a porcului-Moga Mânzat R., Tătaru Domnica, Cătană N., Lucrări ştiinţifice IA Timişoara, vol. XXI, 1986, p.133-135
 21. Identificarea serologică a tulpinilor de Haemophilus pleuropneumoniae izolate de la porci-Moga Mânzat R., Tătaru Domnica, Cătană N., Rev. de Zoot. şi Med. Vet., 1987, 11, p.38-43
 22. Vaccinarea prin aerosoli contra pseudopestei aviare cu maşina   MVMA-1.0.-Albu M., Moga Mânzat R., Decun M., Sicoe O., Sanda Panaitescu, Rev. de zoot. şi med. vet., nr. 4, p.38, 1989
 23. Identificarea serologică a tulpinilor de Haemophilus pleuropneumoniae izolate de la porci-Moga Mânzat R., Tătaru Domnica, Cătană N., Lazău Al., Sesiunea ştiinţifică anuală a ICVB “Pasteur”, Bucureşti, 27-28 IV 1989, vol. rez., p.19
 24. Experimentarea vaccinului atenuat TM-501-Moga Mânzat R., Tătaru Domnica, Cătană N., Lucrări ştiinţifice, vol. XXVI Med. Vet., Timişoara, 1992, p.86-89
 25. Cercetări privind acţiunea antagonică dintre toxinele tetanică şi botulinică-Moga Mânzat R., Herman V., Daniela Ciorba., Zlibuţ Z., Rev. Rom. de Med. Vet. 1996, 6, 3, p.263-267.
 26. Interaction between botulinus and tetanus toxins simultaneously or successively administered to mice-Moga Mânzat R., Herman V., Daniela Ciorba., Ileana Brudiu., Zlibuţ Z., Studies and researches in veterinary medicine., The journal of the “Pasteur” Institute Bucharest 1996, 4, p.10-12.
 27. Set de reagenţi şi tehnică de executare a ELISA tetanos-Herman V., Moga Mânzat R., Daniela Ciorba, Loredana Zecheru, Lucr. şt. med. vet. TIMIŞOARA 1997, 30.
 28. Cercetări privind titrul antitoxinelor tetanice la cai cu tetanos-Herman V., Moga Mânzat R., Daniela Ciorba., Loredana Zecheru, Lucr. şt. Med. vet. TIMIŞOARA 1998, 31, p.107-114.
 29. Research on the standardasation of the titre (IAU) of the serum against tetanus based on the ELISA-determined antibody concentration-Moga Mânzat R., Daniela Ciorba, Mariana Sarcă, Herman V., Studies and Researches in Veterinary Medicine, The Journal of the Pasteur Institute Bucharest 2000, 8, p.15-31.
 1. Dinamica eliminării virusului CPV2 prin fecale, la căţei cu parvoviroză-Moga Mânzat R., Rămneanţu M., Herman V., Corina Pascu, Lucr. şt. Med. Vet. TIMIŞOARA 2002, 35, p. 283-286.
 2. Cercetări privind infecţia cu H.somnus la tineretul bovin cu afecţiuni respiratorii- N. Cătană, Al XXIV-lea Simpozion Cluj-Napoca, 1998.Lucr.şt., p.169-176;
 3. Cercetări privind patogenitatea tulpinilor de H.somnus izolate de la viţeii cu afecţiuni respiratorii- N. Cătană, Al XXIV-lea Simpozion Cluj-Napoca, 1998.Lucr.şt., p.177-180;
 4. Infecţia experimentală, pe cale respiratorie, cu Haemophylus somnus la viţei- N. Cătană, Lucr. Şt., vol. 44(3), Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2001, p. 762-766;
 5. Prevalenţa infecţiilor cu stafilococi la câini- N. Cătană, Lucr. Şt., vol. 47(6), Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi 2004, p. 645-647;
 6. Cercetări serologice în bruceloza canină- N. Cătană, Conf Naţ de B InfVol Rez,Timişoara 28-30.09.5, p 22-23;
 7. Cercetări privind izolarea unor helicobacterii cu tropism gastric de la câini şi pisici- N. Cătană, Lucrări Şt. Med. Vet. Timişoara,2005, vol.XXXVIII, p.144- 146;
 8. Cercetări epidemiologice privind infecţiile cu S intermedius- N. Cătană Fodor Ionica, Conf Naţ  B Inf Vol Rez p23-24 Timişoara  28-30.09.2005;
 9. Investigaţii anatomoclinice şi serologice într-un focar de reroviroză la puii de carne- N. Cătană, Virgilia Popa , V. Herman, Ionica Fodor Lucr. Şt. USAMVB seria C, 2005, vol. LII,  Med. Vet., vol., Bucureşti, p. 359-364;
 10. Molecular screening regarding the presence of the ISS genes, FIM H and OMPA at the E. coli isolated from the broiler chickens- N. Cătană, Virgilia Popa, Ionica Fodor, Măroiu G., Buletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, vol. 65 (2)2008, p.310-315
 11. Laboratory research diagnosis of the infection with porcine circovirus type 2 in young swine- N. Cătană, Virgilia Popa, Herman Viorel, Ionica Fodor, Lucr. St. Med. Vet. Timişoara, vol. XLIII (1), 2010, Ed. Mirton Timişoara, p. 110-114
 12. Cercetari epidemiologice intr-un focar endemic de Sindrom Reproductiv si Respirator Porcin- N. Cătană , Virgilia Popa , V. Herman, Ionica Fodor, Rev Rom med Vet 4/2007 Vol. 17;
 13. Cercetări preliminare privind izolarea unor tulpini patogene de Escherichia coli de la pui de carne – N. Cătană, Virgilia Popa, V. Herman, Ionica Fodor, Rev Rom med Vet 1/2008 Vol. 18
 14. Cercetări privind dinamica antitoxinelor tetanice la caii imunizaţi cu ser şi anatoxină tetanică -Herman V., Ciorba Daniela., Rămneanţu M., Corina Pascu, Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi 2001, 44, (3), p.794-799.
 15. Aspecte epidemiologice ale evoluţiei turbării în România în perioada 1977-2001 -Herman V., Lucr. şt. Med. Vet. Iaşi 2002, 45, (4), p.618-623.
 16. Study of the pathogenic factors produced by Actinobacillus pleuropneumoniae -Herman V.,Pascu Corina,, Cătană N., Costinar Luminiţa, Mabda B., Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, vol. 64/2007, p.439-442.
 17. Screening serologic prin tehnica ELISA privind dinamica anticorpilor anti Actinobacillus pleuropneumoniae -Herman V., Moga Mânzat R., Pascu Corina, Costinar Luminiţa, Rev. Rom. de Med. Vet., 2008, vol. 2, p.47-51.
 18. Evolution of classical swine fever in Romania between 2001 and 2007 -Herman V., Pascu Corina, Cătană N., Faur B., Văduva Ioana,  Lucr. şt. Med. Vet. Timişoara, 2009, vol. XLII (1), p.207-211.
 19. Serological screening for infection with Mycoplasma hyopneumoniae -Herman V., Cătană N., Pascu Corina, Costinar Luminiţa, Faur B., Văduva Ioana, Cadleti I., The 16th Scient. Conf. with International Participation – Animal Protection and Welfare, 22. – 23. September 2009, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno, Czeck Republic, p. 88-90.
 20. Investigation of PRRSV infection in fattening farms -Herman V., Pascu Corina, Costinar Luminiţa, Cătană N., Faur B., Văduva Ioana, Surpat Anca, Irimie Sorina,  Lucr. şt. Med. Vet. Timişoara, 2010, vol. XLIII (1), p.90-92.
 21. E.coli strains characterization isolated from pig septicemic colibacilosis -Herman V., Pascu Corina, Costinar Luminiţa, Cătană N., Faur B., Văduva Ioana, Surpat Anca, Irimie Sorina, Şerbescu Maria, Lucr. şt. Med. Vet. Timişoara, 2010, vol. XLIII (1), p.93-96.
 22. Serological screening in PRRSV infection -Herman V., Pascu Corina, Costinar Luminita, Faur B., Văduva Ioana, Cătană N. Proceedings of the 21st International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress Vancouver, Canada, July 18- 21, 2010, p.491.
 23. Characterization of some Streptococcus suis strains isolated from pigs -Herman V., Faur B., Pascu Corina, Costinar Luminita, Văduva Ioana Lucr. şt. Med. Vet. Timişoara, 2011, vol. XLIV (1), p.115-121.

Contracte de cercetare reprezentative elaborate în cadrul disciplinei:

 1. Cercetări curativo-profilactice în tetanos, 1995-1999 CNCSis, Ministerul Educaţiei Naţionale, director: prof. dr. Moga Mânzat Radu;
 2. Vaccinarea contra P.I.P cu tulpina TM-501 de A.pleuropneumoniae, 1996, Comtim Timişoara, director: prof. dr. Moga Mânzat Radu;
 3. Optimizarea schemei de hiperimunizare a cailor, pentru producţia de ser antitetanic, 2000,  SN Institutul „Pasteur” Bucureşti, director: prof. dr. Moga Mânzat Radu;
 4. Conduita optimă în prevenţia de necesitate a tetanosului la cal, 2000, CNCSis, director: prof. dr. Moga Mânzat Radu;
 5. Stabilirea corelatiei dintre titrul seric IHA anti CPV-2 şi titrul HA de virus CPV-2 excretat, 2001, CNCSis, director: prof. dr. Moga Mânzat Radu;
 6. Optimizarea metodologiei de izolare şi identificare a lui H.somnus pentru selecţionarea unor tulpini destinate preparării unui vaccin inactivat şi a unor antigene necesare testelor serologice-2002-2003, CNCSis director: prof. dr. Cătană Nicolae;
 7. Cercetări epidemiologice privind infecţiile cu S. intermedius la câini şi semnificaţia lor în patologie-2004-2005, CNCSIS, director: prof. dr. Cătană Nicolae
 8. Elemente cheie în strategia de control a virozelor respiratorii la suine prin identificarea diferenţelor etiopatogenetice asociate patotipurilor virale circulante în România, Viroresp – CEEX-2005-2006, Responsabil de colectiv: prof. dr. Cătană Nicolae;
 9. Pleuropneumonia porcului – cercetări etiologice, de patogenitate şi antigenitate, derulat în perioada 2006-2008, program de cercetare multianuală tip A, beneficiar CNCSIS, director: prof dr. Herman Viorel
 10. Tuberculoza bovină: o abordare epidemiologică a profilaxiei şi combaterii, derulat în perioada 2003-2004, program de cercetare multianuală tip A, beneficiar CNCSIS, director: prof dr. Herman Viorel
 11. Studiul fenotipic şi genotipic al tulpinilor de E coli care produc infecţii extraintestinale la puii de carne, stabilirea circuitului epidemiologic şi a riscului zoonotic-2010-2012, CNCSIS, director: asist dr Ionica Fodor;

Cărţi reprezentative elaborate de colectivul disciplinei:

 1. Boli infecţioase ale animalelor domestice, Volintir Valentin., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1975,
 2. Boli infecţioase ale animalelor – bacterioze- Moga Mânzat Radu (sub redacţia), Ed. Brumar Timişoara, 2001.
 3. Boli virotice şi prionice ale animalelor- Moga Mânzat Radu (sub redacţia), Ed. Brumar Timişoara, 2005.
 4. Infecţiile respiratorii ale tineretului bovin- Cătană Nicolae, Brumar Timişoara, 1998;
 5. Boli infecţioase – vol. I- Cătană Nicolae, Waldpress Timişoara, 2002;
 6. Encefalopatii spongiforme şi viroze- Curs Universitar –Cătană Nicolae Ed. Mirton Timişoara, 2009
 7. Elemente de epidemiologie generală- Cătană Nicolae Pascu Corina, Editura Agroprint Timişoara, 2009
 8. Diagnosticul în boli infecţioase comune mai multor specii de animale- Herman Viorel, Moga Mânzat Radu, Rămneanţu Marius, Ed. Mirton Timişoara, 2008.
 9. Patologie pe specii – Boli infecţioase -Herman V. – Ed., Waldpress Timişoara 2002.
 10. Tratat de Boli infecţioase ale animalelor , Bacterioze, vol I, Perianu, T. red, Cap 15. Pasteureloze – Cătană N., Herman V., Editura Universitas XXI, Iaşi 2010, p 359-404.
 11. Tratat de Boli infecţioase ale animalelor – Viroze şi boli prionice vol. II , Perianu T. red, Cap 18. Adenoviroze – Perianu T., Herman V., Editura Universitas XXI Iaşi 2012, p.528-562.

Lista invenţiilor şi inovaţiilor realizate în cadrul disciplinei:

 1. Tulpină atenuată de H.pleuropneumonieae şi procedeu de obţinere a acesteia, nr. dosar OSIM 90.029/1986, autori: Moga Mânzat R., Domnica Tătaru, Cătană N., Vintilă Cornelia
 2. Procedeu şi instalaţie automată de administrare orală a lichidelor rehidratante şi medicamentate la porcine, Nr. certif. sau nr. dosar OSIM 110.673/1996 006/1990, autori:  Moga Mânzat R., Sărăndan H.
 3. Instalaţie şi procedeu pentru administrarea orală a lichidelor rehidratante şi medicamentate la purceii sugari, Nr. certif. sau nr. dosar OSIM 145.329/1990, autori: Moga Mânzat R., Sărăndan H.
 4. Instalaţie şi procedeu pentru administrarea orală a lichidelor rehidratante şi medicamentate la tineretul porcin, Nr. certif. sau nr. dosar OSIM 144.432/1990, autori: Moga Mânzat R., Sărăndan H., Albu M., Lazău Al.
 5. Procedeu şi instalaţie automatizată de administrare a vaccinurilor şi medicamentelor, Nr. certif. sau nr. dosar OSIM 100.180/1990, autori: Bumbar V., Decun M., Peica I., Albu M., Cîrdei M., Moga Mânzat R., Basica F., Stoiţa T.